Изложба "Усмивки от Любимец" (съвместен проект с Георги Стратиев)